Kiến nghị về việc: Điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa đi bến xe Mỹ Đình

Các doanh nghiệp kiến nghị việc điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn TP. HN khiến các DN gặp nhiều khó khăn, thua lỗ nặng nề.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 19/4/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3981/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét, xử lý và trả lời các doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 06/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 29/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Văn bản số 2623/UBND-ĐT trả lời các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa đi bến xe Mỹ Đình.