Kiến nghị về việc: Một số giải pháp để giảm ùn tắc giao thông

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Gia Bảo

Công ty gửi tới Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình một số giải pháp để giảm ùn tắc giao thông.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 
  • Ngày 05/5/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4597/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 28/5/2017.
  • Ngày 31/5/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5606/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải để khẩn trương xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Trả lời kiến nghị: 

Ngày 30/5/2017, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 5724/BGTVT-KHĐT trả lời Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Gia Bảo.