Kiến nghị về việc: Nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng nhà ở xã hội

Công ty TNHH SX HTD Bình Tân

1. Về lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh: với mức lãi suất cho doanh nghiệp vay ngắn hạn như hiện nay thì doanh nghiệp không thể giảm giá thành sản phẩm để tạo sự thu hút khách hàng để làm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt so với sản phẩm của các nước khi Việt Nam gia nhập thị trường Asean. Vì vậy, đề nghị có các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước để giảm lãi suât hỗ trợ doanh nghiệp. 2. Về lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội: theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 thì doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH), người mua, thuê mua, thuê NOXH được hỗ trợ về mức lãi suất (5%) theo gói 30.000 tỷ đồng. Nhưng hiện nay gói hỗ trợ này đã hết hiệu lực và doanh nghiệp đang xây dựng dang dỡ phải vay ngân hàng theo lãi thương mại (khoảng 6,9% trong năm đầu tiên, sau đó là khoảng 9-10%/năm). Với mức lãi này thì chủ đầu tư không thể xây dựng nhà và bán với mức giá của NOXH được. Như vậy, doanh nghiệp sẽ dễ "chết" và người dân thì cũng không thể mua nhà. Do đó, kính mong Ngài Thủ tướng sớm có những biện pháp hỗ trợ khác giúp giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn và ổn định thị trường. Trân trọng!

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 25/5/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5395/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 12/6/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 06/6/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 153/BXD-QLN trả lời Công ty TNHH Sản xuất HTD Bình Tân.