Kiến nghị về việc: Phòng Khám đa khoa có tiếp tục khám chữa bệnh BHYT?

Cty TNHH TMDV và Vận Tải Minh Đức

Hiện tại doanh nghiệp tôi đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng tham khảo ở các Sở Y tế và BHXH Bắc Giang thì thông tin không giống nhau và rất vênh nhau, bên bảo dừng bên bảo vẫn tiếp tục. Vậy xin Chính phủ hoặc UBND tỉnh Bắc Giang cho tôi xin kế hoạch cụ thể để doanh nghiệp có thể nghiên cứu triển khai dự án. Doanh nghiệp xin cảm ơn!

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 22/11/2016 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10226/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 12/12/2016.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 06/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 1707/SYT-NVY trả lời Công ty TNHH TMDV Vận tải Minh Đức