Kiến nghị về việc: Chính sách BHXH đối với DN khởi nghiệp

Công ty TNHH Tôn Phan

Tôi đã khởi nghiệp 5 năm trong ngành thực phẩm, gặp nhiều khó khăn, đã thất bại 3 năm, gây dựng lại từ đầu trong 2 năm gần đây. Ban đầu khởi nghiệp do tôi không được trợ giúp về thông tin, đã đăng ký đóng BHXH cho tất cả 10 nhân viên. Tôi đã trả hết các khoản nợ và hiện chỉ còn nợ BHXH TP. Hồ Chí Minh 41 triệu đồng. Tôi có đề nghị BHXH Thành phố cho phép tôi trả5 triệu đồng/tháng nhưng không được chấp thuận, cơ quan BHXH yêu cầu tôi phải trả tất cả. Trong đề án hỗ trợ khởi nghiệp tôi thấy có nhấn mạnh việc hỗ trợ và giúp đỡ khởi nghiệp để TP. Hồ Chí Minh phát triển thành thành phố khởi nghiệp. Tôi mong các cơ quan bộ, ngành cân nhắc hỗ trợ công ty khởi nghiệp như tôi bằng cách tạo điều kiện để công ty được trả nợ định kỳ mỗi tháng. Chúng tôi ngoài gồng gánh công ty, tạo ra các sản phẩm nội địa Việt Nam cạnh tranh với các công ty nước ngoài nhập khẩu và phân phối, chúng tôi còn là những người mẹ, người cha nuôi con cái. Và niềm vui của chúng tôi là khi hơn 10 nhân viên của tôi có được việc làm và nhận lương hàng tháng, sản phẩm bán ra khách hàng thấy được. Tôi rất mong được xem xét và chấp thuận.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 7/12/2012 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10610/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 23/12/2016.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 23/12/2016, BHXH Việt Nam có Văn bản số 5222/BHXH-BT trả lời Công ty TNHH Tôn Phan