Kiến nghị về việc: Việc thực hiện theo Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

Lý Xuân Quang - Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Ban Mai

Kính gửi ngài Thủ tướng!

Báo cáo Thủ tướng, tôi vẫn biết Thủ tướng bận trăm công nghìn việc, nhưng tôi có một việc này rất muốn ngài giúp giải đáp và tháo gỡ.

Tôi là người sáng lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Ban Mai tại thành phố Lào Cai theo hướng dẫn thành lập của Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH.

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm là: Giúp tư vấn, phát hiện và chăm sóc can thiệp trẻ em tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 24/1/2017 Trung tâm chính thức được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký quyết định cho phép được thành lập, theo Quyết định số 315/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên khi Trung tâm tiến hành thủ tục hồ sơ xin bên Công an tỉnh để khắc dấu, thì được trả lời là chúng tôi không đủ tư cách pháp nhân để khắc dấu, muốn khắc dấu chúng tôi phải thành lập thêm một công ty khác nữa, và Trung tâm sẽ trực thuộc công ty đó.

Từ tháng 01 đến nay đã là tháng 04/2017, chúng tôi loay hoay như gà mắc tóc, trong khi bên Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ bắt Trung tâm đóng cửa nếu như không có con dấu và coi như chúng tôi không có tư cách pháp nhân...

Hiện nay, Trung tâm đang có 11 cháu theo học thử và được chăm sóc tại Trung tâm tiến triển rất tốt. Chúng tôi đang làm điều có ích cho xã hội, không hề gây nguy hiểm cho bất cứ ai, từ trình độ, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất chúng tôi đều đáp ứng đủ điều kiện chăm sóc can thiệp cho các cháu khuyết tật, vậy tại sao chỉ vì chưa xong con dấu mà bắt đóng cửa? Khi đóng cửa thì các cháu đang theo học sẽ học ở đâu? Trong khi tỉnh Lào Cai chưa có bất kỳ 1 trung tâm nào như vậy được lập ra để cho các trẻ khuyết tật có được môi trường để chăm sóc..

Tôi rất mong ngài Thủ tướng sớm giúp cho tôi được hoạt động, để các trẻ khuyết tật có được nơi chăm sóc, nương tựa, sớm có ngày trở lại hòa nhập với xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn ngài Thủ tướng.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 21/4/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4102/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 11/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 11/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có Văn bản số 2073/UBND-KT trả lời ông Lý Xuân Quang - Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Ban Mai