Kiến nghị về việc: Website làm xấu hình ảnh của doanh nghiệp

Công ty TNHH BUSO

Tôi là chủ doanh nghiệp của công ty TNHH BUSO. Khách hàng của tôi gần đây phản ánh về hình ảnh của công ty bị làm xấu trên trang web: congtyluadao.com. Tựa đề khi sử dụng google search gây hiểu nhầm cho khách hàng của tôi: "Công ty BUSO lừa đảo". Trong khi đó nội dung bên trong trang web lại xác nhận công ty BUSO là công ty uy tín. Tôi có đề nghị chủ website tháo xuống, nhưng đến nay vẫn chưa tháo. Hy vọng Chính phủ gửi đơn này đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu website trên tháo bài bôi xấu hình ảnh của doanh nghiệp. Xin cám ơn.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 09/5/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4726/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 25/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 24/5/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1796/BTTTT-PTTH&TTĐT trả lời Công ty TNHH BUSO.