Kiến nghị về việc: Địa chỉ trong hóa đơn

Công ty cổ phần xây lắp Cao Bằng

Công ty chúng tôi có địa chỉ tại V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên trong một số hóa đơn chứng từ chỉ ghi địa chỉ theo hóa đơn là: V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng (thiếu tỉnh Cao Bằng) như vậy hóa đơn có được coi là hợp lệ không. Có ý kiến của cán bộ thuế cho rằng hóa đơn như vậy sẽ bị loại thuế. Chúng tôi hiểu rằng địa chỉ như trên hóa đơn của chúng tôi như vậy là rõ ràng, không trùng lặp với một địa chỉ nào đó trên toàn quốc. Vậy hóa đơn ghi thiếu như trên có bị loại không?

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 11/5/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4842/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 29/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 24/5/2017, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có Văn bản số 2186/TCT-CS trả lời Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng