Sớm thu hồi và bàn giao vị trí đổ đất để thi công công tri hf cải tạo điểm đen km27+300 QL1B

Công ty bắc hưng hải

Chưa thu hồi bàn giao vị trí nên đang tạm dừng thi công