VỀ VIỆC CÁCH LY SAU KHI NHẬP CẢNH

CÔNG TY TNHH TIMBERLAND

1. Quý Cơ quan vui lòng cho biết phương án cách ly đối với người nước ngoài sau khi nhập cảnh Việt Nam (qua cửa khẩu Hữu Nghị) từ tháng 7/2020.
2. Vui lòng cho biết mức phí trong quá trình cách ly?
Trân trọng cảm ơn./.