Kiến nghị về việc: Chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy

Nguyễn Thị Uyên

Mong Chính phủ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về việc áp dụng văn bản pháp luật trong quá trình thực hiện làm thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề Phòng cháy chữa cháy. Nôi dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 04/5/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4536/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Công an, Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 18/5/2017

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 29/5/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 79/BXD-HĐXD trả lời bà Nguyễn Thị Uyên. Ngày 02/6/2017, Bộ Công an có Văn bản số 1222/BCA-C66 trả lời bà Nguyễn Thị Uyên.