nhập cảnh cho chuyên gia Trung Quốc

CTY TNHH VẬT LIỆU MÀNG SINOMA VIỆT NAM

Xin cấp Công văn của Sở Y Tế tỉnh Lạng Sơn kèm phương án cách ly cho chuyen gia Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam