HỖ TRỢ XIN PHÉP NHẬP CẢNH VÀO CỬA KHẨU HỮU NGHỊ CHO CHUYÊN GIA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THUẬN HƯNG

CÔNG TY XIN PHÉP CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT THEO CV 2467/UBND-VX. HIỆN TẠI CÔNG TY CẦN SỰ HỖ TRỢ CỦA ỦY BAN ND TỈNH LẠNG SƠN VÀ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN, CHO PHÉP NHẬP CẢNH VÀO CỬA KHẨU HỮU NGHỊ TỈNH LẠNG SƠN