Kiến nghị về việc: Có truy thu thuế GTGT hóa đơn đã sử dụng từ năm 2016?

Trần Quang

Tôi là hộ cá thể, chuyên kinh doanh gara ô tô. Chúng tôi vừa áp dụng thuế khoán ổn định vừa áp dụng thuế theo hóa đơn xuất bán trong quý từ quý 1 năm 2016, đến bây giờ chúng tôi mới phát hiện ra áp dụng thuế suất thuế GTGT và TNCN sai so với quy định (thấp hơn so với quy định). Xin hỏi, trong trường hợp này chi cục thuế có truy thu thuế GTGT và TNCN đối với hóa đơn đã sử dụng từ năm 2016 không, ngoài truy thu thì có bị phạt không và căn cứ để truy thu và phạt với hộ cá thể có sử dụng hóa đơn quy định ở đâu, truy thu trong vòng bao nhiêu năm?

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 11/5/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4844/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời ông Trần Quang theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 29/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 29/5/2017, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có Văn bản số 2258/TCT-TNCN trả lời ông Trần Quang.