fchat là gì?

CÔNG TY CỔ PHẦN SALEMALL

Kinh doanh online lên ngôi trong khoảng 10 năm trở về đây. Người bán hàng trên Facebook ngày càng nhiều, thủ thuật gia tăng doanh số cũng ngày đa dạng. Chatbot là cách nhiều người chọn hiện nay bởi tính tiết kiệm mà hiệu quả mà nó mang lại. Chatbot có thể sử dụng như một công cụ hiệu quả giúp cho việc chăm sóc khách hàng được thực hiện tự động 24/7. Trên thực tế, chatbot nhanh hơn con người trong việc đưa ra câu trả lời. Chatbot và phần mềm bán hàng trên Facebook đi song hành với nhau. Fchat là công cụ tích hợp hoàn hảo như vậy. Fchat tạo ra các kịch bản chatbot giúp chăm sóc khách hàng, bán hàng hiệu quả, tự động trên Facebook.
Chatbot: https://fchat.vn/
Phần mềm quản lý fanpage: https://fchat.vn/phan-mem-quan-ly-fanpage.html