Kiến nghị về việc: Giải pháp về thuế tự vệ với thép cuộn nhập khẩu

Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam

Công ty kiến nghị giải pháp về thuế tự vệ với thép cuộn nhập khẩu.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 05/5/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4599/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 25/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 31/5/2017, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương có Văn bản số 672/QLCT-P2 trả lời Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam.