Kiến nghị chờ trả lời
Công ty

Địa phương không cho DN hoạt động khách sạn, làm trái theo quy định pháp luật hiện hành

Công ty

Công ty đề nghị được hỗ trợ triển khai đề án xây dựng chuỗi siêu thị của công ty trên toàn quốc.

Công ty TNHH Sao Mai

Công ty TNHH Sao Mai Thanh Hóa là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tháng 1/2015, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa áp dụng đơn giá thuê đất giai đoạn 2015-2020 với mức giá tăng 329% so với mức cũ, khiến Công ty gặp nhiều khó khăn. Công ty đề nghị Chính phủ xem xét mức giá thuế...

Nguyễn Thành Long

- Ngày 11/04/2017, tôi có gửi kiến nghị lên VPCP về việc doanh nghiệp cổ phần có trên 50% vốn nhà nước đang thua lỗ phải xây dựng mức tiền lương bình quân kế hoạch trả cho người lao động bằng mức lương ghi trong Hợp đồng lao động. - Ngày 22/05/2017 tôi nhận được trả lời kiến nghị (như đính kèm)...

Công ty TNHH Change Interaction

1. Công ty TNHH Change Interaction có nhận hóa đơn của nhà cung cấp, trên hóa đơn có viết thiếu thông tin Phường Bến Thành, và có hóa đơn viết thiếu thông tin TP Hồ Chí Minh. Như vậy cho doanh nghiệp hỏi là những hóa đơn đó có được cho là hợp lệ không?2. Doanh nghiệp có mua sách về chuyên ngành...