Kiến nghị về việc: Chế độ chi Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

Theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH thì người lao động làm Công nhân vận hành nhà máy thủy điện và Công nhân sửa chữa các thiết bị Nhà máy thủy điện có được hưởng chế độ Bồi dưỡng bằng hiện vật không? Văn bản áp dụng nào? Xin cảm ơn!

Kiến nghị về việc: Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo mức lương nào?

Công ty tôi có trường hợp một cán bộ làm việc tại Công ty từ tháng 4/1982 và xin nghỉ việc vào tháng 7/2017 để ra nước ngoài định cư. Tiền lương, các khoản phụ cấp và mức lương làm cơ sở đóng hưởng các chế độ bảo hiểm cụ thể như sau:

- Mức lương và các khoản phụ cấp người lao động đang hưởng theo thang bảng lương Công ty 43.000.000 đồng/tháng.

- Mức lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT 24.200.000 đồng/tháng (tối đa 20 lần lương cơ sở).

Kiến nghị về việc: Chính sách cho người lao động khi giải quyết trợ cấp mất việc làm

Kính gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội một thắc mắc liên quan đến giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động (file đính kèm).

Đăng kí nhận RSS - Lao động - Tiền lương