Kiến nghị về việc: Bất cập về đóng BHXH đối với doanh nghiệp đang thua lỗ

Doanh nghiệp kiến nghị phải đóng tiền BHXH quá cao trong khi doanh nghiệp đang thua lỗ

Kiến nghị về việc: Chính sách BHXH đối với DN khởi nghiệp

Tôi đã khởi nghiệp 5 năm trong ngành thực phẩm, gặp nhiều khó khăn, đã thất bại 3 năm, gây dựng lại từ đầu trong 2 năm gần đây. Ban đầu khởi nghiệp do tôi không được trợ giúp về thông tin, đã đăng ký đóng BHXH cho tất cả 10 nhân viên. Tôi đã trả hết các khoản nợ và hiện chỉ còn nợ BHXH TP. Hồ Chí Minh 41 triệu đồng. Tôi có đề nghị BHXH Thành phố cho phép tôi trả5 triệu đồng/tháng nhưng không được chấp thuận, cơ quan BHXH yêu cầu tôi phải trả tất cả. Trong đề án hỗ trợ khởi nghiệp tôi thấy có nhấn mạnh việc hỗ trợ và giúp đỡ khởi nghiệp để TP.

Kiến nghị về việc: Phòng Khám đa khoa có tiếp tục khám chữa bệnh BHYT?

Hiện tại doanh nghiệp tôi đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng tham khảo ở các Sở Y tế và BHXH Bắc Giang thì thông tin không giống nhau và rất vênh nhau, bên bảo dừng bên bảo vẫn tiếp tục. Vậy xin Chính phủ hoặc UBND tỉnh Bắc Giang cho tôi xin kế hoạch cụ thể để doanh nghiệp có thể nghiên cứu triển khai dự án. Doanh nghiệp xin cảm ơn!

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016

- Ngày 11/04/2017, tôi có gửi kiến nghị lên VPCP về việc doanh nghiệp cổ phần có trên 50% vốn nhà nước đang thua lỗ phải xây dựng mức tiền lương bình quân kế hoạch trả cho người lao động bằng mức lương ghi trong Hợp đồng lao động.

Đăng kí nhận RSS - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp