Kiến nghị về việc: Ý kiến dự thảo nghị định quản lý phân bón

Kiến nghị điều chỉnh nội dung của dự thảo nghị định quản lý phân bón do Bộ Nông nghiệp và PTNT soạn thảo.

Kiến nghị về việc: Việc thực hiện theo Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

Kính gửi ngài Thủ tướng!

Báo cáo Thủ tướng, tôi vẫn biết Thủ tướng bận trăm công nghìn việc, nhưng tôi có một việc này rất muốn ngài giúp giải đáp và tháo gỡ.

Tôi là người sáng lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Ban Mai tại thành phố Lào Cai theo hướng dẫn thành lập của Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH.

Kiến nghị về việc: Xem xét áp tiền thuê đất giai đoạn 2015 - 2020

Công ty TNHH Sao Mai Thanh Hóa là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tháng 1/2015, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa áp dụng đơn giá thuê đất giai đoạn 2015-2020 với mức giá tăng 329% so với mức cũ, khiến Công ty gặp nhiều khó khăn. Công ty đề nghị Chính phủ xem xét mức giá thuế đất mới để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực khác